“Wij hebben deze vorm van therapie ervaren als heel positief. Er wordt goed geluisterd naar het kind. En onze dochter vond het vooral fijn door de combinatie spel en communicatie. Ze kreeg hierdoor beter inzicht in bepaalde zaken. Ook wij als ouders zijn er goed bij betrokken. Wat een geluk om inzicht te mogen krijgen in wie je bent, wat je voelt en hoe hiermee om te gaan en dan te ervaren dat dit goed is. BeleefRijk bedankt voor de handvatten die je onze dochter en ons als ouders hebt gegeven.”

Eva, 9 jaar