“In verband met spanningsklachten van mijn zoon Jesse (10 jaar) werden wij doorverwezen naar PMT. De afstemming voorafgaand aan de start van PMT heb ik als prettig ervaren. In de  therapiesessies kon mijn zoon zelf aangeven wat hij wilde leren, waarbij gedurende de oefeningen telkens de vertaalslag werd gemaakt naar hoe hij datgene wat hij had geoefend ook buiten de therapie kon toepassen. Het is een actieve, speelse therapievorm die goed aansloot op de interesses en beleefwereld van mijn zoon. Hij ging er dan ook telkens met plezier naar toe. Als ouder vond ik het heel prettig dat ik actief betrokken werd in de oefeningen: Dit maakte het makkelijker om ook buiten de sessies aandacht te houden voor zijn leerdoelen, op een ongedwongen speelse manier.”

Moeder van Jesse, 10 jaar