Ambulante gezinsbehandeling

Aanvullend op al onze therapieën, kan er ambulante gezinsbehandeling ingezet worden in de thuissituatie.

Kinderen leren vanuit verbinding en door te ervaren. Door positieve ervaringen op te doen met mensen die ze vertrouwen. Het gezin is daarmee dé plek voor kinderen om te kunnen leren. Maar soms gaat het (even) niet goed in een gezinssituatie.
Denk hierbij aan situaties waarbij ouders uit elkaar zijn, er sprake is van persoonlijke problemen bij ouders of wanneer het gezin om andere redenen uit balans is geraakt. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld de schoolomgeving van je kind het gezorgd voor het uit balans raken.

Vaak maken ouders zich zorgen om het gedrag van hun kind, en is er sprake van spanning of ruzie tussen de gezinsleden. Als ouder zie je wel dat je kind het moeilijk heeft en al langere tijd niet lekker in zijn vel zit, maar weet je er ook niet meer zo goed mee om te gaan.

Ambulante gezinsbehandeling kan helpen om het gedrag van je kind én gedrag tussen je kind en de ander (zoals gezinsleden) beter te begrijpen.

De ambulante gezinsbehandeling wordt uitgevoerd door een systeem therapeutisch-werker of gezinsbehandelaar en is geschikt voor alle leeftijden.

Samen met de ambulante gezinsbehandelaar kan je van gedachten wisselen over de ervaringen met je kind vanuit het nu en/of vanuit het verleden.
Daarbij kunnen o.a. opvoedingsvragen en gezinspatronen (hoe reageren we op elkaar en hoe is dat tot stand gekomen) aan bod komen.

Regelmatig wordt de ambulante behandeling gecombineerd met een andere vorm van behandeling binnen BeleefRijk (zoals bijvoorbeeld speltherapie).
Er wordt een vertaling gemaakt van wat geleerd is, of geleerd wordt binnen de therapie, naar de omgeving van je kind (denk aan thuis, school, vriendschappen etc). 

Samen onderzoeken we wat er nodig is om, stap voor stap, te komen tot een nieuwe wenselijke situatie. Een situatie waarin er (weer) sprake is van rust, vertrouwen en stabiliteit, ofwel een veilige leeromgeving waarin je kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, in verbinding met anderen (ouders, leerkracht, broer/zus, steunfiguren etc).