Werkwijze

Wij zien ouders en kind / jongere als één geheel.
Als het met je kind niet zo goed gaat, heeft dat invloed op jezelf als ouder en andersom.
In de werkwijze van onze behandelingen en begeleiding staat de ouder- en gezinsbegeleiding daarom centraal.

Naast de regelmatige contactmomenten met ouder(s) / verzorger(s) en verwijzers), de ouder- kind therapie en gezinstherapie, we bieden ook ondersteuning aan huis.
Onze gezinsbegeleider en tevens kinder- en jeugdpsycholoog, kan écht met je mee kijken en zien hoe het thuis gaat. Exclusieve aandacht voor ouder(s) / verzorger(s) kan de groeiontwikkeling van het kind versnellen.

In onze werkwijze vinden we het belangrijk dat we zonder oordeel, náást ouders en kinderen staan. We zullen ook samen aan de hulpvraag gaan werken. Een open en betrokken houding staat bij ons voorop.

 

Na het eerste gesprek (intakegesprek) kan er gestart worden met de therapie.
In ongeveer 3 tot 5 sessies (afspraken) heeft de therapeut het kind geobserveerd en/of onderzoek gedaan.
Daarop volgt een gesprek met ouder(s) waarin de doelen en manier van werken samen worden besproken.
In de middenfase van de therapie wordt er actief gewerkt aan het plan; de hulpvraag, de doelen. De manier waarop er aan wordt gewerkt past bij het kind, de jongere en ouder(s) .
Vervolgens wordt er in de overdrachtsfase (transferfase) actief gewerkt aan het overdragen van wat is geleerd, naar de dagelijkse situaties.
Daarna wordt de therapie en/of begeleiding afgebouwd.

Een goede en veilige sfeer vinden wij belangrijk. Onze praktijkruimtes zijn daarom ook sfeervol en met zorg ingericht, neem een kijkje bij foto’s.

Eén sessie duurt ongeveer 60 min. tot 75 min.

l

Beginfase

Dit is een observatiefase. De therapeut observeert het kind en doet onderzoek.

Middenfase

Hier werken we aan de hulpvraag en doelen. Daaruit volgt een duidelijk plan.

N

Eindfase

In deze fase werken we actief aan het overdragen van wat is geleerd.