Corona maatregelingen

Zorg voor jeugd gaat door, wij zijn open

Voorafgaand aan de behandeling:

 • Afspraken kunnen alleen doorgaan als er geen verkoudheidsklachten (hoesten, niesen, koorts, niet lekker voelen) zijn in het kerngezin van het kind.
 • Vooraf aan elke behandeling zal de therapeut een checkgesprek voeren. Waarin de volgende vragen worden gesteld:
 • Heeft het kind afgelopen 24uur last gehad van de verkoudheidsklachten klachten, hoest benauwdheid, verhoging, koorts, reuk- en of smaakverlies?
 • Is er iemand binnen het gezin of op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft er iemand binnen het gezin binnen de afgelopen 7 dagen een positieve coronatest gehad?

Als één van deze vragen met “ja” wordt beantwoord, kan de behandeling helaas niet doorgaan. De afspraak kan dan kosteloos worden verplaatst.

Natuurlijk hebben wij ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en zullen we er alles aan doen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom zijn er een aantal corona maatregelingen:

 • We willen jullie vragen niet te vroeg te komen, dus het liefst vlak voor afspraaktijd te komen.
 • Kom het liefst met één ouder of begeleider en kind naar de afspraak.
 • We vragen ouder(s) hun kind bij de deur af te zetten (nadat ze binnen zijn gekomen) en zelf buiten het gebouw te wachten. Dit om verspreiding binnen het gebouw tegen te gaan.
  ! Dit geldt niet voor de eerste afspraak of kennismaking. Dan mogen ouder(s) of verzorger(s) gewoon mee naar binnen komen.
 • We schudden geen handen, maar zullen de kinderen verwelkomen met een glimlach
 • Kinderen wassen hun handen bij de star van de behandeling zeep en drogen de handen af met een keukenpapiertje. Ook de therapeut wast dan (opnieuw) de handen uitgebreid.
 • Via dezelfde deur gaan we dan weer naar de gang en vanuit daar naar de praktijkruimte.
 • We houden 1,5 afstand aan tijdens de behandeling.
 • We schenken nu geen limonade, thee etc.
 • Na de behandeling zal de therapeut middels een app / mail of telefoontje een teugkoppeling doen van de therapie. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn, waardoor het overdrachtsmoment wel persoonlijk is (bijvoorbeeld als een kind verdrietig na of tijdens de sessie).
 • Het kan zijn dat de therapietijd daardoor wat wordt ingekort, dit zal de betreffende therapeut met jullie overleggen.