Doel van de therapie

Het doel van de therapie is om de vastgelopen ontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer het kind moeite heeft met concentratie op school, weer op gang te brengen.
Na een uitgebreid (intake)gesprek met ouders en het verzamelen van alle informatie die van belang is, gaat de therapeut het kind spelenderwijs observeren. In de therapie wordt het kind gevolgd in zijn behoeften en ideeën en krijgt positieve bevestiging bij wat het doet. Het kind leert op een speelse manier situaties (her) te beleven en te ervaren. Daarnaast krijgt het kind handvatten aangeboden om beter met situaties om te gaan die het moeilijk vindt, bijvoorbeeld door te oefenen zicht te focussen (concentreren) in de klas. Op deze manier wordt het gestimuleerd tot het ontdekken en eigen maken van nieuw, positief gedrag.

Er is altijd een wisselwerking tussen de ouders en het kind. Kinderen voelen hun ouders feilloos aan en andersom. Dit is een kracht, maar kan ook lastig zijn als het even niet goed gaat in het gezin. Vandaar dat de behandeling ook niet los van de ouders kan staan. Ook voor hen is het belangrijk dat zij zich (weer) in hun kracht voelen en met vertrouwen de opvoeding van hun kind vorm kunnen geven.
Soms betekent dit dat er apart aandacht aan ouders wordt besteed, door bijvoorbeeld gesprekken, maar ouders worden ook actief betrokken bij de therapie door deel te nemen. Door samen met het kind te spelletjes te doen die de band tussen hen versterkt.

Samen kijken naar wat er allemaal wél is, zoals bijvoorbeeld plezier en zorgzaamheid. Stimuleren waar hij nog aandacht aan besteed kan worden bijvoorbeeld nog beter afstemmen op elkaar.

Contact

Stuur met dit formulier snel een e-mail, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw zoekopdracht en druk op enter